SLM-Kliniken.se

Kliniken etablerad år 2004

SPECIALISTKLINIKEN FÖR HUDFÖRYNGRING
EMATRIX™ RF

Ny patenterad teknik för effektivare resultat!

Med tidenoch åldern försvinner hudens spänst och dess ungdomliga lyster. Rynkor, pigmenteringar, ytliga blodkärl framträder mer och mer ju äldre vi blir. Nu finns det äntligen en behandling som angriper dessa problem effektivt och säkert och utan någon större smärta, nämligrn Sublative Rejuvenation. Boka en konsultation idag för en yngre hud imorgon...

Du och din hud - lite yngre!

Sublative Rejuvenation™ ger dig tillbaka din fräscha och fasta hud igen, säkert och effektivt. Denna unika och patenterade teknologi har bevisat sin effektivitet i flera studier. Rynkor, linjer, akneärr, pigmenteringar och stora porer reduceras redan efter första behandlingen. Låt din ungdomlighet avspeglas i din hud!

Hur fungerar Sublative Rejuvenation?

Bi-Polarisk Radiofrekvens förångar bort de översta hudlagren samtidigt som de djupare hudlagren utsätts för koagulering. Detta utförs endast i små punkter i ett rutnät där oberörd vävnad finns mellan punkterna. Den oberörda vävnaden fungerar som en läkningsreservoar som bygger upp huden igen med nytt fräscht kollagen.

Är Sublative Rejuvenation säkert?

Denna unika teknologi är faktiskt mycket säkrare än laser och IPL och inte lika smärtsam. Dessutom läker huden fortare i jämförelse med koldioxidlasern.

När kan jag se resultat?

Redan efter första behandlingen ser du skillnaden. Vi
rekommenderar dock tre behandlingar med en månad mellan
varje behandling.

Gör det ont?

Under behandling upplever de fl esta en värmande
stickande känsla. Efter behandlingen känns det som
efter solsveda. Det går bra att bedöva ytan med en
bedövningsgelé cirka 30 minuter innan behandlingen.

Sublative Rejuvenation with eMatrix featured in S. Florida News

in TV News

These days there is an arsenal of lasers and lotions to fight aging.  Many treatments don't work, or they leave you red and swollen, unable to go to work for days.  Dr. Mark Nestor, a board-certified Dermatologist in S. Florida showcases eMatrix - the newest weapon that show promising results in treating deep wrinkles, acne scars, on all skin types.  eMatrix is also being investigated by Dr. Nestor for treating scars on wounded soldiersz

 

Sublative Rejuvenation is Changing the Face of Plastic Surgery--See It On Rachael Ray!

in TV News

In the segment titled Plastic Surgery Breakthrough on Rachael Ray Show Board-certified Plastic Surgeon Dr. Anthony Youn is brought in to discuss the latest trends in Plastic Surgery.  Sublative Rejuvenation using eMatrix is demonstrated on a live patient as the latest anti-aging treatment for patients of ALL skin types and colors.

 

What is Sublative Rejuvenation?
FDA-cleared Sublative Rejuvenation using eMatrix is truly a unique procedure because it's the first to combine the results you can get with aggressive treatments--with no downtime. The secret to Sublative Rejuvenation is the energy

used and how the energy is delivered through the skin.

 

How does Sublative Rejuvenation work?
To achieve the best possible results, the energy, whether laser or light, must be delivered below the skin without overheating the top layer of the skin.  This has been the challenge with other more aggressive treatments because they work by overheating the top layer of the skin to the point of complete ablation (removal), forcing new skin to develop.

Sublative Rejuvenation uses fractionated bi-polar radio frequency to penetrate through the skin--sending more energy beneath the surface of the skin to really maximize collagen production--while keeping the top layer of the skin intact. This is an important factor in why it's safe for all skin types.

 

Benefits of Sublative Rejuvenation

  • Sublative Rejuvenation is clinically proven to treat fine lines and wrinkles, acne scars and stretch marks, textural irregularities caused by excessive sun exposure, and skin tightening.
  • Little to no downtime post-treatment - patients can return to regular activities following treatment.
  • Sublative Rejuvenation is the "all-natural" approach to enhancing your youthfulness.  Unlike other non-aggressive cosmetic treatments such as Botox, fillers, or chemical peels, Sublative Rejuvenation works from the inside out by stimulating cell regrowth.  Thus results with Sublative Rejuvenation last longer and can be further enhanced with yearly maintenance treatments.
  • A full-face treatment session takes less than 20 minutes.
  • Proven safe and effective on ALL skin types and degrees of pigmentation.

 

 
You are here  : Home LASER MATRIX RF

Technical Support

  • info@slmkliniken.se
  • Have problems? Write us!

Design

Design template Design was created especially for SLM-Kliniken.se

Leave a review

Leave your opinion about our company: info@slmkliniken.se

Professionals only

 Joomlart Forum Alla behanglingar utföras av utbildat sjukvårdpersolan

Support